Ma-Vr09:00-17:00
KantoorHet Witte Zand 67, 7586 GW Overdinkel
Bezoek ons op LinkedIn

TRATaak Risico Analyse

Een Taak Risico Analyse is een analyse en evaluatie van de gevaren die zijn verbonden aan de uitvoering van risicovolle taken. Deze is gericht op de veiligheid en gezondheid van werknemers met de bedoeling beheersmaatregelen af te spreken voor het uitvoeren van de risicovolle taak. De analyse is erop gericht om incidenten te voorkomen en werkzaamheden efficiënter uit te laten voeren.

Wanneer werkzaamheden plaats vinden die onaanvaardbare risico’s met zich meebrengen, moet een TRA worden uitgevoerd. Het kan om standaard werkzaamheden gaan, maar ook om werkzaamheden als het opheffen van storingen, reiniging, onderhoud, reparatie, af- en bijstellen of inregelen.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Een goede TRA wordt schriftelijk vastgelegd en heeft aandacht voor:
  • Aard van de werkzaamheden: Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld industrieel schoonmaken of het verplaatsen van een hijslast, graafwerkzaamheden, werken met elektriciteit, werken in de omgeving van radioactieve bronnen, kort cyclisch werk of fysiek belastend werk.
  • Werkplek: Wordt er gewerkt in besloten ruimtes of op hoogte, is de werkplek toegankelijk en welke bewegingsruimte is er?
  • Werkplekomgeving: Met welk type bedrijf of fabriek hebben we te maken? Op welke plek en in welke omgeving wordt er gewerkt, is er verkeer in de omgeving of is er sprake van materiaalopslag.
  • Werkcondities: Hoe is het gesteld met verlichting, geluid, temperatuur en lucht in de werkomgeving. Wat is de invloed van de weersomstandigheden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en met welke producten hebben we te maken?
  • Werkcomplexiteit: hoe complex is de aard en uitvoering van werkzaamheden? Met hoeveel mensen wordt het werk uitgevoerd en zijn dat eigen mensen of bijvoorbeeld ingehuurde werknemers of via contractors? In hoeveel tijd moet de klus geklaard worden en wat zijn de taakfactoren en persoonlijke factoren?
Training door Arbo Risk Management

De TRA wordt uitgevoerd door een werkvoorbereider. Arbo Risk Management heeft een training ontwikkeld waarin je medewerkers geleerd wordt een juiste Taak Risico Analyse uit te voeren.

Tijdens de training wordt aandacht geschonken aan:

  • Wettelijke basis van de TRA
  • Situaties wanneer TRA’s uitgevoerd moeten worden
  • Taken en bevoegdheden
  • Maatregelen die genomen moeten worden
  • Evaluatie na werkzaamheden

De trainingsduur bedraagt 1 dagdeel en wordt altijd inhouse uitgevoerd. Het minimum aantal deelnemers bedraagt 4 en het maximum aantal 12 personen. Tijdens de training worden 1 of meerdere voorbeelden behandeld die bij voorkeur gebaseerd zijn op de praktijksituaties in je eigen onderneming. Eventuele werkomschrijvingen en documentatie worden op voorhand zelf aan geleverd. Deelnemers krijgen na afloop een bewijs van deelname

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kantoor
Stuur ons een bericht of bel wanneer je
vragen of opmerkingen hebt.
Neem contact opSocials
https://www.arboriskmanagement.nl/wp-content/uploads/2022/03/nvvk.png
Kantoor
Stuur ons een bericht of bel wanneer je
vragen of opmerkingen hebt.
Neem contact opSocials

Copyright door Arbo Risk Management. Alle rechten voorbehouden. Design by: Creative Dutch, teksten door: Astrid Olde Olthuis.

Copyright door Arbo Risk Management. Alle rechten voorbehouden. Design by: Creative Dutch, teksten door: Astrid Olde Olthuis.