Ma-Vr09:00-17:00
KantoorHet Witte Zand 67, 7586 GW Overdinkel
Bezoek ons op LinkedIn

RI&ERisico Inventarisatie & Evaluatie

In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen. In deze Arbowet zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Deze gelden voor alle plekken
waar arbeid wordt verricht (dus ook voor verenigingen en stichtingen en voor deeltijd- en flexwerkers, oproepkrachten en personen met een nulurencontract).

Iedere onderneming in Nederland moet dus aan de Arbowet voldoen. Het inventariseren en evalueren van risico’s is een eis uit de Arbowet. Risico’s die in je bedrijf kunnen voorkomen, moeten schriftelijk vastgelegd worden. De gevaren ervan moeten geëvalueerd worden met daarnaast het opstellen van een Plan van Aanpak waarin het beheersen van de risico’s wordt
beschreven.

Hierin beschrijf je alle geïnventariseerde risico’s en acties die ondernomen gaan worden om de risico’s te beheersen. Dit heet de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E).

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Houdbaarheid RI&E

In het algemeen is een RI&E maximaal 5 jaar actueel. Gedurende de jaren veranderen zaken en daarmee ook risico’s in je bedrijf. Denk aan de aanschaf van nieuwe machines, verbouwingen, uitbreiding van het personeelsbestand, etc.

Het kan ook zijn dat de wetgeving verandert. Op zo’n moment moet er gekeken worden of deze veranderingen nieuwe risico’s met zich meebrengen. Je moet dan een nieuwe RI&E (laten) uitvoeren.

Uitvoeren en toetsen RI&E

Het inventariseren en evalueren is een taak van de preventiemedewerker. Hiervoor kan deze preventiemedewerker gebruik maken van een branche-RI&E waarin branche-eigen risico’s en werkzaamheden zijn opgenomen. Deze is op te vragen bij je eigen branchevereniging (check www.rie.nl).

Bij het ontbreken van een CAO-goedgekeurde branche-RI&E moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde deskundige. Doorgaans geldt voor er voor bedrijven met minder dan 25 werknemers een lichte toetsing en met meer dan 25 werknemers een volledige toetsing.

Inventariseren risico's

Evalueren risico's

Opstellen Plan van Aanpak

Toetsen RI&E

Uitvoeren acties Plan van Aanpak

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kantoor
Stuur ons een bericht of bel wanneer je
vragen of opmerkingen hebt.
Neem contact opSocials
https://www.arboriskmanagement.nl/wp-content/uploads/2022/03/nvvk.png
Kantoor
Stuur ons een bericht of bel wanneer je
vragen of opmerkingen hebt.
Neem contact opSocials

Copyright door Arbo Risk Management. Alle rechten voorbehouden. Design by: Creative Dutch, teksten door: Astrid Olde Olthuis.

Copyright door Arbo Risk Management. Alle rechten voorbehouden. Design by: Creative Dutch, teksten door: Astrid Olde Olthuis.