Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Home Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

In december 2011 is een nieuwe versie van PGS 15 verschenen. Dit is een gedeeltelijke actualisatie waarbij de PGS op de meest urgente punten is aangepast (o.a. het integreren van alle errata). Bovendien is er een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd: 'Voorzieningen voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen'.

PGS 15 geeft richtlijnen voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Het toepassen van deze richtlijnen is binnen Nederland verplicht (uitgezonderd bedrijven die vergunningtechnisch nog onder de CPR 15) vallen.

Neem voor meer informatie of advies bij het implementeren van PGS 15 contact op met Arbo Risk Management.

PGS 15 is hier in te zien: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html