Ma-Vr09:00-17:00
KantoorHet Witte Zand 67, 7586 GW Overdinkel
Bezoek ons op LinkedIn

VeiligheidMachineveiligheid & CE-markering

Het gebruik van machines tijdens het werken is niet meer weg te denken. Voor de uitvoering van vrijwel alle werkzaamheden worden machines gebruikt. Het gebruik van machines kan natuurlijk wel risico’s met zich meebrengen.

Er zijn twee aspecten van belang:

 • Productveiligheid, als verantwoordelijkheid van de fabrikant.
 • Veilig gebruik van de machine, als verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemer.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Productveiligheid

Productveiligheid is vastgelegd in o.a. de machinerichtlijn en diverse andere Europese richtlijnen en is verder uitgewerkt in nationale en internationale normen (ISO-normen en NEN-normen). Een fabrikant is verplicht de richtlijnen toe te passen en gebruik te maken van de voorhanden zijnde normen of aan te tonen dat hij minimaal een gelijkwaardig veiligheidsniveau haalt.

Veilig gebruiken van machines

Een werkgever kan deze richtlijn en normen ook toepassen op bestaande machines – zeker als ze voor 1995 (ingangsdatum machinerichtlijn) geproduceerd zijn – om te beoordelen of zijn machines op een veilige manier gebruikt kunnen worden. Dit als onderdeel van de verplichte risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) waarin machineveiligheid, op basis van hoofdstuk 7 uit het arbeidsomstandighedenbesluit, aandacht moet krijgen.

Arbo Risk Management helpt

Je kunt Arbo Risk Management inschakelen voor zowel de werkzaamheden rondom productveiligheid als veilig gebruik van de machine (verdiepende RI&E). We ondersteunen op alle bovenstaande punten met advies en daadwerkelijke uitvoering zodat veilig werken met machines geborgd is binnen de onderneming.

Stappenplan

Om te komen tot een veilig ontwerp en veilige uitvoering van een machine worden de volgende
stappen doorlopen:

 • Toetsen of de machine valt binnen de scope van de machinerichtlijn
 • Checken of aanvullende (Europese) richtlijnen van toepassing zijn
 • Bepalen of er relevante geharmoniseerde normen op de machine van toepassing zijn
 • Toetsen of het ontwerp van de machine voldoet aan de essentiële veiligheidseisen
 • Opstellen van een risicobeoordeling (op basis van NEN-EN-ISO 12100)
 • Uitvoeren van risicoreductie
 • Uitvoeren van verificatie en beproevingen
 • Opstellen van gebruiksaanwijzing
 • Samenstellen van technisch dossier
 • Opstellen EG-verklaring van overeenstemming
 • Aanbrengen CE-markering
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Kantoor
Stuur ons een bericht of bel wanneer je
vragen of opmerkingen hebt.
Neem contact opSocials
https://www.arboriskmanagement.nl/wp-content/uploads/2022/03/nvvk.png
Kantoor
Stuur ons een bericht of bel wanneer je
vragen of opmerkingen hebt.
Neem contact opSocials

Copyright door Arbo Risk Management. Alle rechten voorbehouden. Design by: Creative Dutch, teksten door: Astrid Olde Olthuis.

Copyright door Arbo Risk Management. Alle rechten voorbehouden. Design by: Creative Dutch, teksten door: Astrid Olde Olthuis.