Internovi

Home Internovi

Internovi, gevestigd in Borne, is fabrikant van verticale interne transportsystemen. Hieronder vallen elevatoren, bakjeselevatoren, liftsystemen etc. De systemen worden door Internovi, op klantspecificatie, ontwikkeld, gebouwd, geplaatst en onderhouden. De interne transportsystemen worden geleverd aan bedrijven in zeer verschillende branches over de gehele wereld.

Machineveiligheid

Alle door Internovi geleverde installaties moeten voldoen aan Europese regelgeving ten aanzien van veiligheid. Arbo Risk Management ondersteunt Internovi bij het opstellen van de risicobeoordeling en het uitwerken van technische maatregelen om de machine zo veilig mogelijk te maken.

Daarvoor maken we in het begin van het project een inschatting van de mogelijke risico’s die zich, aangaande de machine en het uit te voeren proces, voor kunnen doen. Op basis hiervan worden beheersmaatregelen vastgelegd die door de engineers in hun engineering mee worden genomen. Gedurende het ontwerpstadium is er overleg over de vorderingen en eventuele extra te nemen beheersmaatregelen.

Alle benodigde veiligheidskundige informatie wordt door ons, als onderdeel van het Technisch Constructie Dossier, aangeleverd.


http://www.internovi.nl