Veiligheid luistert nauw!

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Nieuwe trends, mode, nieuwe regels, nieuwe verwachtingen en steeds meer aansprakelijkheid. U wordt daar als ondernemer vaak mee geconfronteerd. Soms moet u veranderen omdat overheid of klanten dat eisen, soms wilt u veranderen omdat u kansen in de gewijzigde omstandigheden ziet.

Arbo Risk Management ondersteunt bedrijven bij het voldoen aan de eisen die de overheid en klanten stellen. Wij ondersteunen u bij:

- Invoeren en onderhouden VCA* - VCA** - VCU
- Uitvoeren Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
- Opzet noodplan en BHV-organisatie
- Uitvoeren Taak Risico Analyses (TRA)
- CE-markering
- Machineveiligheid
- OHSAS 18001
- Ongevallenonderzoek
- Opleiding en instructie op het gebeid van arbeidsomstandigheden

Hebt u vragen op het gebied van arbeidsomstandigheden?
Wij hebben een luisterend oor!