Geluidsmetingen

Home Geluidsmetingen

Sinds kort zijn wij in het bezit van een klasse 2 geluidsmeter waarmee wij geluidsmetingen volgens NEN-EN-ISO 9612 kunnen uitvoeren. De geluidsmeter voldoet aan alle eisen die in deze norm gesteld worden. Lees http://www.arboriskmanagement.nl/geluidsmetingen voor meer informatie of neem direct contact met ons op.