LMRA

Home LMRA

Het uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA) moet er voor zorgen dat uw medewerkers zich vergewissen dat  alle risico’s op de werkplek zijn onderkend en dat voldoende beheersmaatregelen zijn getroffen.

Deze analyse moet voor aanvang van de werkzaamheden en na elke werkonderbreking door uw medewerkers zelf uitgevoerd worden. Het dwingt ze zeer zorgvuldig te kijken naar hun eigen werkomstandigheden. Op basis van deze analyse bepalen ze of ze het werk veilig uit kunnen voeren of dat ze aanvullende maatregelen moeten nemen.

Om deze techniek goed uit te voeren kunt u uw medewerkers trainen en voorzien van een LMRA-kaartje waarmee ze gestructureerd naar mogelijke risico’s kunnen kijken.

Training Taak Risico Analyse
Het doel van de LMRA is om risico’s in de directe werkomgeving op te sporen en op te heffen dan wel te verminderen. Het dient om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en om het voorkomen van incidenten.

Een LMRA dient uitgevoerd te worden voor aanvang van de uit te voeren werkzaamheden en na elke werkonderbreking. De Taak Risico Analyse wordt uitgevoerd door de medewerker(s) zelf. Om zorg te dragen voor een goede uitvoering van de LMRA heeft Arbo Risk Management een training ontwikkeld waarin uw medewerkers getraind worden in een goede uitvoering van een Laatste Minuut Risico Analyse.

De training wordt aangepast aan de werksituatie zoals die zich voordoet binnen uw onderneming.