Middelbaar veiligheidskundige

Home Middelbaar veiligheidskundige

Een Middelbaar Veiligheidskundige is opgeleid als coördinator, adviseur en stimulator van het veiligheidsbeleid binnen ondernemingen. De MVK-er kan u ondersteunen in allerlei veiligheidsgerelateerde werkzaamheden:
•    Ondersteunen van het veiligheidsbeleid
•    Opstellen van Risico-inventarisatie en evaluatie
•    Verzorgen van voorlichting en onderricht (b.v. toolboxmeetings en introductieprogramma’s voor nieuwe medewerkers)
•    Uitvoeren van ongevalanalyses
•    Opstellen van veiligheidsrapportages (jaarplannen, plannen van aanpak)
•    Opstellen van procedures en instructies (werkinstructies, veiligheidsinstructies maar ook systemen zoals OHSAS 18001 en VCA)

Middelbaar Veiligheidskundigen van Arbo Risk Management kunnen u op al deze zaken ondersteunen. Ze zijn inzetbaar op projectbasis maar kunnen ook op basis van detachering bij u ingezet worden.

Mocht u, verspreid over het jaar, veiligheidsgerelateerde vraagstukken hebben dan is het ook mogelijk om een abonnement af te sluiten. Het afgesproken aantal adviesuren kunnen dan, in dagdelen, vrij door u opgenomen worden gedurende de contractperiode.

Middelbaar Veiligheidskundige in combinatie met VCA
In de VCA-checklist versie 2008 wordt in vraag 1.2 (is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf) geëist dat uw bedrijf moet kunnen aantonen dat gebruik wordt gemaakt van een MVK-er.

Dit betekend in feite dat uw V&G-functionaris minimaal de opleiding Middelbare Veiligheidskunde moet hebben gevolgd. De checklist geeft u echter de mogelijkheid om deze deskundige hulp extern in te lenen. Uw eigen V&G-functionaris moet minimaal beschikken over VOL-VCA en u moet een contract hebben afgesloten met een extern Middelbaar Veiligheidskundige (MVK-er).

U kunt met Arbo Risk Management een basiscontract afsluiten voor directe toegang tot een MVK-er. Met dit contract en de daarbij door ons ter beschikking gestelde documenten voldoet u aan vraag 1.2 uit de VCA-checklist.