Machineveiligheid

Home Machineveiligheid

Nieuwe machines moeten voldoen aan allerlei veiligheidswetgeving waarvan de machinerichtlijn de bekendste is. Deze wetgeving zorgt er voor dat gebruik van de machines geen risico’s voor mensen met zich mee brengen. Constructeurs en veiligheidskundigen gebruiken uitgebreide vragenlijsten om vooraf alle mogelijke risico’s in kaart te brengen. Het ontwerp van machines kan daardoor zo aangepast worden dat risico’s vermeden of goed beheerst worden.

Veel oudere machines (geproduceerd voor 1995) voldoen niet aan deze richtlijnen. Dat is in de meeste gevallen wettelijk ook niet verplicht. De huidige machinerichtlijn wordt pas sinds 1995 gehanteerd. Dit brengt met zich mee dat deze machines allerlei risico’s kunnen laten zien. Elk risico is een potentieel gevaar. Dat neemt niet weg dat u, als ondernemer, verplicht bent te zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw medewerkers. Tijdens een normale RI&E worden de risico’s, verbonden aan machines, vaak niet geïnventariseerd. U bent echter wel verplicht alle risico’s binnen uw bedrijf in kaart te brengen en zoveel mogelijk te beheersen. De risico’s van uw arbeidsmiddelen kunnen zorgen voor ongevallen (en alle gevolgen die daarbij horen zoals arbeidsongeschiktheid, boetes arbeidsinspectie etc.), productieverlies, kwaliteitsverlies etc.

Om alle arbeidsrisico’s toch in kaart te brengen kunt u een RI&E arbeidsmiddelen uitvoeren. Tijdens deze inventarisatie worden alle mogelijke risico’s bekeken en wordt een plan van aanpak opgesteld om deze risico’s op te heffen of beheersbaar te maken. Deze RI&E wordt uitgevoerd op basis van NEN-ISO 14121. Bij beheersmaatregelen wordt onder andere gekeken naar de machinerichtlijn. In samenwerking met onze partners kunnen wij alle beheersmaatregelen ook voor u uitvoeren.

Resultaat van deze activiteiten zal zijn dat risico’s beheersbaar zijn en de gevaren voor uw medewerkers zo goed als uitgesloten zijn.