VCA & VCU

Home VCA & VCU

VCA staat voor Veiligheid Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is een uitgebreide vragenlijst met eisen waaraan voldaan moet worden om gecertificeerd te kunnen worden. VCA vindt zijn oorsprong in de petrochemische industrie. Zij hebben eind jaren ’80 een systeem opgezet waarmee zij contractors konden toetsen op het gebied van veilig en gezond werken. In 1994 is dit systeem ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) is door het door haar ingestelde Centraal College van Deskundigen (CCvD) beheerder van het systeem. Zij ziet toe op de juiste toepassing er van en zorgt voor de verdere ontwikkeling van het VCA-systeem. Deze verdere ontwikkeling heeft in 2008 bijvoorbeeld geleid tot een geheel hernieuwde versie van de checklist. Op dit moment bestaat de checklist diverse vragen, verdeeld over diverse onderwerpen:
•    VGM-beleid
•    Risicoanalyses
•    Opleiding en instructies
•    VGM-overleg
•    VGM-projectplan
•    Milieuzorg
•    Voorbereiding op noodsituaties
•    Veiligheidsinspecties
•    Bedrijfsgezondheidszorg
•    Aanschaf en keuring van gereedschap
•    Inkoop van diensten
•    Melding en onderzoek incidenten

VCA:
•    Is op dit moment dé norm in Nederland op het gebied van veilig werken
•    Wordt geëist door veel bedrijven bij het inschakelen van onderaannemers
•    Geeft voordelen voor werkgevers, opdrachtgevers en werknemers
•    Is aantoonbaar door procedures, registraties en praktijkvoorbeelden
•    Wordt getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling

Voordelen van VCA-certificatie

Voor werkgevers
•    Vaak vereist om voor een opdracht in aanmerking te komen
•    Voorsprong op niet gecertificeerde bedrijven
•    In brede kring erkend
•    Duidelijke structuur van bedrijfsvoering ten aanzien van VGM
•    Door kleinere kans op ongevallen, verwondingen en beroepsziektes lager ziekteverzuim en dus lagere verzuimkosten

Voor opdrachtgevers
•    Weten wat ze op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu kunnen verwachten
•    Synergie opdrachtgever en aannemer verbeterd
•    Opdrachtgever en aannemer spreken de zelfde taal op het gebied van VGM
Voor werknemers
•    U laat zien dat VGM-beleid goed in de organisatie verankerd is
•    Medewerkers weten dat ze een goede en veilige werkomgeving kunnen verwachten
•    Minder kans op ongevallen en verwondingen op de werkvloer
•    Gestructureerde en complete opdrachtinformatie en goede werkinstructies
•    Veilig gereedschap en middelen

Voor welke activiteiten is de checklist bedoeld?
VCA is bedoeld voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met verhoogd risico. Deze werkzaamheden kunnen plaatsvinden bij bedrijven in verschillende branches. Het SSVV geeft o.a. de volgende werkzaamheden aan: werktuigbouwkundige werkzaamheden, elektrotechnische werkzaamheden en procesbesturing, bouwkundige werkzaamheden en overige technische diensten zoals steigerbouw, industrieel reinigen en verticaal en horizontaal transport.

VGM Checklist Uitzendorganisaties (VCU)
Voor uitzendorganisaties is een aparte checklist beschikbaar. Deze checklist is gebaseerd op VCA. Uitzendorganisaties zorgen door het volgen van de checklist dat hun medewerkers op een goede en veilige manier in industriële omgevingen aan het werk kunnen. Wat voor VCA geldt, geld in grote lijnen ook voor VCU.

Wat kan Arbo Risk Management voor u betekenen
Arbo Risk Management kan u ondersteunen bij het invoeren en op niveau houden van uw VCA-systeem. Wij hanteren hiervoor de volgende werkwijze:
•    Nulmeting waarbij we kijken welke vragen uit de checklist al goed ingevuld zijn
•    Opstellen plan van aanpak waarin beschreven wordt hoe de invoering van het VCA-systeem aangepakt wordt en wat van de organisatie verwacht wordt
•    Uitvoeren plan van aanpak
•    Implementatie procedures en registraties
•    Interne audit waarbij gekeken wordt of alle vragen op de goede manier ingevuld worden
•    Bijsturing naar aanleiding van de interne audit
•    Certificering door externe certificeringinstelling
•    Vervolgtraject
o    Periodiek advies
o    Detachering VGM-coördinator