OHSAS 18001

Home OHSAS 18001

OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series) is een Engelse veiligheidsnorm. De norm is nog niet internationaal aanvaard zoals ISO 9001 of ISO 14001. Wel volgt de norm de zelfde opbouw als deze beide normen.

De norm draait om risicobeheersing. Heel gestructureerd wordt vanuit veiligheidsbeleid gekeken hoe risico’s beheerst kunnen worden en welke activiteiten hiervoor nodig zijn. De Deming cirkel (plannen, doen, controleren, actie) is de basis van deze norm. De vier aandachtsgebieden uit de PDCA-cirkel worden gevolgd.

Plan
Het hoofdstuk planning draait om het in kaart brengen van de risico’s middels een uitgebreide RI&E. Doelen worden bepaald en worden vastgelegd in een plan van aanpak.

Do
In het hoofdstuk Implementatie en Uitvoering komen zaken aan de orde die op de werkvloer geregeld moeten worden. Deze raken de gehele organisatie.

Check
In het hoofdstuk Controle en Corrigerende maatregelen wordt aandacht geschonken aan het borgen van het veiligheidssysteem en het controleren daarvan. Ook het omgaan met gesignaleerde tekortkomingen komt hierin aan de orde.

Act
Het hoofdstuk Beoordeling door de directie geeft de directie inzicht in het functioneren van het systeem. De directie moet tekortkomingen van het systeem zelf signaleren en verbeteren. Daardoor is de regelkring gesloten en is er sprake van continue verbetering.

OHSAS 18001 is minder “praktisch” gericht dan VCA maar schenkt veel meer aandacht aan veiligheid als algemeen bedrijfsbeleid. Het kan integraal opgenomen worden in het kwaliteitsbeleid en het milieubeleid van een onderneming omdat het de zelfde opbouw kent.

Wilt u meer weten over OHSAS 18001 en de mogelijkheden van dit systeem voor uw onderneming , neem dan contact met ons op.