Bedrijfshulpverlening

Home Bedrijfshulpverlening

Artikel 15 van de Arbowet stelt dat bedrijven zich op deskundige wijze moeten laten bijstaan op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dit betekend dat bedrijven een aantal bedrijfshulpverleners moeten hebben welke werken volgens een schriftelijk vastgelegd bedrijfshulpverleningsplan.

Tijdens een goede risico-inventarisatie komt naar voren welke noodsituaties zich kunnen voordoen. Uw bedrijfshulpverleners moeten in actie komen wanneer noodsituaties zich voordoen. Hiervoor moeten ze worden opgeleid. Daarnaast moeten maatregelen die specifiek van toepassing zijn op uw situatie vastgelegd worden in een noodplan. Dit noodplan kan onder andere de volgende punten bevatten:
•    Overzicht van veiligheidsvoorzieningen in uw bedrijf (blusmiddelen, EHBO-middelen etc.)
•    Overzicht van uw bedrijfshulpverleningsorganisatie (wie, welke opleiding, wanneer herhalingsopleiding etc.)
•    Calamiteitenplan (wat te doen bij brand, ongevallen, vergiftiging, milieuschade etc.)
•    Ontruimingsplan
•    Oefenplan noodsituaties
•    Leereffect noodsituaties

Arbo Risk Management kan voor u inventariseren aan welke eisen uw bedrijfshulpverleningsorganisatie moet voldoen en kan u ondersteunen bij het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan en ontruimingsplan.