Ma-Vr09:00-17:00
KantoorHet Witte Zand 67, 7586 GW Overdinkel
Bezoek ons op LinkedIn

V&G Coördinatie Uitbreiding tankenpark

In de Botlek moet een tankopslag uitgebreid worden met 15 nieuwe opslagtanks, een controlekamer, laad- en losstation en een servicegebouw. Mijn opdrachtgever heeft dit project in uitvoering als EPCm-contractor (Engineering, Procurement en Construction management). Voor dit project ben ik aangesteld als V&G-coördinator.

In de voorbereiding op het project heb ik, op basis van de door mij opgestelde projectspecifieke risico inventarisatie en evaluatie, een Veiligheids- en gezondheidsplan geschreven. Een V&G-plan legt o.a. de risico’s van het project vast (projectrisico’s en locatie-risico’s), geeft richting aan de beheersmaatregelen die uitgevoerd moeten worden om het project veilig uit te voeren, de wijze waarop hier door diverse deelnemende partijen toezicht op wordt gehouden en hoe voorlichting en instructie op het project geregeld is. Het plan geeft met name aan hoe de veiligheid in geval van gelijktijdige of elkaar opvolgende activiteiten georganiseerd is. Het is de leidraad voor veilig werken tijdens de uitvoeringsfase. Alle deelnemende partijen conformeren zich aan dit V&G-plan.

Voor de uitvoeringsfase, die ongeveer 15 maanden in beslag zal nemen en die gestart is in september 2021, heb ik op basis van het VG-plan een introductietraining geschreven. Deze training wordt door alle projectdeelnemers gevolgd en zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de belangrijkste risico’s op het project, de gemaakte veiligheidsafspraken, noodprocedures en andere belangrijke veiligheids- en gezondheidsaspecten. Naar verwachting zullen er gedurende de looptijd van het project 400 medewerkers werkzaamheden verrichten waarbij er, gedurende een aantal maanden, 150 gelijktijdig aan het werk zullen zijn. Daar waar geen bedrijfseigen procedures beschikbaar waren, zijn deze tijdens de ontwerpfase eveneens met mijn hulp opgesteld.

Voor het veiligheidstoezicht op het project zijn meerdere veiligheidskundigen op het project aanwezig die o.a. zorgen voor de introductietrainingen, uitgifte van werkvergunningen en toezicht op een veilige uitvoering van werkzaamheden. Mijn taak in de uitvoeringsfase bestaat onder andere uit de coördinatie van alle veiligheidsgerelateerde activiteiten en overleg hierover met alle deelnemende partijen (opdrachtgever, constructiemanagement, aannemers en onderaannemers), het onderzoeken van incidenten, opstellen en implementeren van mogelijke verbetermaatregelen en input geven voor de diverse veiligheidscampagnes die gedurende de looptijd gehouden worden: maandelijke toolboxmeetings, wekelijkse safety alerts, een safety champ programma etc.

Daarnaast geef ik, gevraagd en ongevraagd, advies ten aanzien van veilig werken, mogelijke verbetermaatregelen en andere veiligheidsgerelateerde aspecten aan alle deelnemende partijen.

Branche:
olie- en gasindustrie
Duur:
09/2021, ca. 15 maanden
Kantoor
Stuur ons een bericht of bel wanneer je
vragen of opmerkingen hebt.
Neem contact opSocials
https://www.arboriskmanagement.nl/wp-content/uploads/2022/03/nvvk.png
Kantoor
Stuur ons een bericht of bel wanneer je
vragen of opmerkingen hebt.
Neem contact opSocials

Copyright door Arbo Risk Management. Alle rechten voorbehouden. Design by: Creative Dutch, teksten door: Astrid Olde Olthuis.

Copyright door Arbo Risk Management. Alle rechten voorbehouden. Design by: Creative Dutch, teksten door: Astrid Olde Olthuis.