BST Servicegroep

Home BST Servicegroep

Geen installatie of machine kan zonder service en onderhoud. Periodieke inspecties, het uitvoeren van preventief onderhoud, reparaties, het verhelpen van storingen of zelfs complete verplaatsingen en verhuizingen, de vakmensen van BST zorgen er voor, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Met deze woorden presenteert BST zich op haar website. Arbo Risk Management is voor BST de vaste partner op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

VCA
Wij hebben het volledige VCA**-systeem voor B.S.T. ontworpen en geïmplementeerd en onderhouden het systeem. Wij adviseren omtrent toolboxmeetings, werkplekinspecties en persoonlijke trainingen op het gebied van veiligheid van de medewerkers.

VG-plannen
Daarnaast bieden wij ondersteuning bij het opzetten van V&G-plannen en het beheersen van complexe risicovolle situaties. Hiervoor bekijken wij in het voorbereidingsstadium welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en welke beheersmaatregelen daarvoor moeten worden getroffen. VG-plannen zijn onder andere gemaakt voor werkzaamheden bij Heupink en Bloemen, Grolsch en de Kuyper distilleerders

CE-markering
Door BST ontwikkelde en vervaardigde machines moeten uiteraard voldoen aan de eisen gesteld in de machinerichtlijn. Arbo Risk Management adviseert de medewerkers van BST ten aanzien van deze eisen. Daarnaast dragen wij zorg voor de verplichte risico-inventarisatie bij machines en adviseren bij alle verdere verplichtingen richting CE-markering.

OOG-Training
Alle leidinggevenden bij BST hebben de training Observatie Onbewust Gedrag (OOG) gevolgd. De training leert medewerkers onveilig gedrag te signaleren en hierover met de veroorzaker van dit gedrag in gesprek te komen. Door deze techniek draagt de medewerker zelf de beheersing van het gevaar aan. Hierdoor is hij zich beter bewust van de gevaren die hij, vaak onbewust, veroorzaakt heeft. Veiliger werken zal hierdoor breder gedragen worden en veiligheid zal onderdeel van de bedrijfscultuur worden.


Alle operationele medewerkers van B.S.T. hebben een voorlichtingsbijeenkomst over deze techniek gevolgd zodat zij, samen met de leidinggevenden, beter kunnen anticiperen op onbewust onveilig gedrag.