Brugman radiatoren

Home Brugman radiatoren

In 1963 startte Brugman Radiatoren in het Overijsselse Tubbergen. Wat toen een productiebedrijf was van ledenradiatoren is nu uitgegroeid tot een productiebedrijf van complete verwarmingssystemen voor de toepassing in gebouwen. De huidige Brugman groep is sinds 1998 onderdeel van het Amerikaanse Masco concern en heeft vestigingen in landen als Duitsland, Frankrijk, Denemarken en Polen.

Sinds 2004 maakt Brugman deel uit van The Heating Company. The Heating Company bundelt alle Masco-bedrijven, actief op het vlak van verwarming.

Machineveiligheid

In het kader van het arbeidsomstandighedenbeleid van Brugman Radiatoren heeft Arbo Risk Management een productielijn voor het maken van radiatoren beoordeelt op het gebied van veiligheid.

Als uitgangspunt is hiervoor de arbeidsmiddelenrichtlijn in combinatie met NEN1050 genomen. Op basis van deze richtlijn en norm zijn alle mogelijke gevaren van de productielijn in kaart gebracht. Hiervoor is de lijn eerst opgedeeld in logische productiestappen om het overzicht te behouden en per productiestap te kunnen adviseren.

Op basis van deze risico-inventarisatie is een plan van aanpak opgesteld met daarin technische en organisatorische aanbevelingen om risicogebieden van de productielijn beter te beheersen. Dit plan van aanpak is leiddraad voor aanpassingen aan de productielijn.