Arbo Risk Management

Home Arbo Risk Management

De wereld om ons heen verandert voortdurend. Nieuwe trends, mode, nieuwe regels en nieuwe verwachtingen. U wordt daar als ondernemer vaak mee geconfronteerd. Soms moet u veranderen omdat overheid of klanten dat eisen, soms wilt u veranderen omdat u kansen in de gewijzigde omstandigheden ziet.

Vast staat dat bijblijven met alle wijzigingen veel tijd en moeite kost. De overheid eist dat u, als ondernemer, voldoet aan alle wettelijke eisen. Aan u de taak om alle relevante wetgeving te kennen en goed toe te passen in uw onderneming. Daarnaast verwachten uw klanten van u dat u werkt volgens managementsystemen zoals VCA, VCU en OHSAS 18001.

De wetgeving omtrent goede arbeidsomstandigheden is de laatste jaren volop in beweging geweest. Een aanpassing van de Arbowet, de invoering van de preventiemedewerker, het opstellen van Arbocatalogi en het steeds verder verschuiven van middelvoorschriften naar doelvoorschriften. De overheid verlangt van u dat u zelf invulling geeft aan goede en veilige arbeidsomstandigheden en verzekeringsmaatschappijen leggen steeds meer de nadruk op preventie. Voldoet u niet aan de wettelijke vereisten dan is de kans steeds groter dat een verzekeringsclaim afgewezen gaat worden. Daarnaast zullen medewerkers er, bij blijvend verzuim door arbeidsongeval of beroepsziekte, steeds sneller toe over gaan om, via letselschadeadvocaten, een claim neer te leggen.

Allemaal redenen om te zorgen dat u een goed doordacht arbobeleid voert waarbij u helder hebt welke risico’s uw werkzaamheden met zich meebrengen en duidelijk is welke beheersmaatregelen u daarvoor moet nemen.

Door haar eigen deskundigheid en de deskundigheid van collega’s kan Arbo Risk Management u antwoord geven op veel van uw vragen. Door onze manier van werken hoeft u geen zaken te doen met verschillende bedrijven maar kunt u alles laten regelen via 1 vaste aanspreekpersoon. Wij bieden u geen panklare oplossing. Die bestaat namelijk niet. Wij werken, samen met u, aan een maatwerkoplossing voor uw problemen. We inventariseren uw vragen en vertellen u wat volgens ons de oplossing zou moeten zijn. De werkzaamheden om tot de oplossing te komen plannen we samen met u. Hierdoor benutten we alle mogelijkheden die u en wij samen te bieden hebben en blijft u van begin tot eind betrokken.