Apparatenbouw Ootmarsum

Home Apparatenbouw Ootmarsum

Apparatenbouw Ootmarsum B.V. is een hoogwaardig middelgroot gekwalificeerd lasbedrijf dat gespecialiseerd is in het fabriceren (lassen), installeren en het modificeren van gas-units, piping en drukhoudende vaten uit koolstofstaal en austenitisch staal (RVS). Hiervoor worden alleen gekwalificeerde lassers en monteurs ingezet die alle bekende lasprocedures kunnen en mogen uitvoeren.Een goed opgeleide kwaliteitsafdeling zorgt ervoor dat constant meegaan wordt met de nieuwste kwaliteitseisen.
 

Risico-inventarisatie en evaluatie
Arbo Risk Management heeft voor Apparatenbouw Ootmarsum een RI&E uitgevoerd. Hierbij is specifiek aandacht geschonken aan de risico’s die laswerkzaamheden met zich mee kunnen brengen. Daarnaast zijn uiteraard ook alle andere mogelijke risico’s binnen de onderneming geïnventariseerd en geëvalueerd. Op basis van de RI&E is een plan van aanpak opgesteld. Apparatenbouw Ootmarsum gebruikt dit plan van aanpak als leidraad voor mogelijke verbeteringen op het gebied van arbeidsomstandigheden omdat zij van mening zijn dat dit de kwaliteit van de gehele organisatie ten goede komt.

Voor de medewerkers die werkzaamheden op locatie verrichten is een Functie Risico Analyse uitgevoerd. Er is een overzicht gemaakt van de werkzaamheden die regelmatig op locatie uitgevoerd worden en de risico’s die deze werkzaamheden met zich meebrengen.  Op basis van deze inventarisatie zijn beheersmaatregelen vastgelegd. Deze zijn zowel technisch als organisatorisch van aard. Het volgen van deze beheersmaatregelen zorgt er voor dat medewerkers hun werkzaamheden op een zo veilig mogelijk manier uit kunnen voeren.

Middelbaar Veiligheidskundige
Apparatenbouw Ootmarsum is VCA*-gecertificeerd. In 2006 hebben zij de overstap gemaakt naar versie 2004 en in 2009 naar versie 2008.  Een veiligheidskundige van Arbo Risk Management heeft hen geadviseerd ten aanzien van de wijzigingen ten opzichte van de oude versie VCA. Tevens ondersteunen wij hen in het voortdurend verbeteren van het VGM-zorgsysteem. Door het goede onderlinge contact kan Apparatenbouw Ootmarsum altijd beschikken over alle benodigde kennis ten aanzien van arbeidsomstandigheden en veiligheid.