Aantal beroepszieken neemt toe

Home Aantal beroepszieken neemt toe

Het aantal beroepszieken in Nederland neemt toe. Het Nederlands Centrum van Beroepsziekten heeft dat bekend gemaakt. Het aantal meldingen in 2009 is fors gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor. Het aantal gemelde beroepsziekten bedraagt bijna 10.000. Ruim 70% van de meldingen komt uit de bouw waarbij wel dient te worden opgemerkt dat deze branche het melden van beroepsziekten beter heeft georganiseerd dan de meeste andere branches.

Aandoeningen

Bij de genoemde beroepsziekten gaat het vaak om gehoorschade, psychische klachten, spier- en gewrichtsaandoeningen en huidaandoeningen. Beroepsziekten zorgen voor een grote mate van ziekteverzuim maar ook voor veel arbeidsongeschiktheid. Dit brengt uiteraard de nodige persoonlijke, sociale en financieële problemen met zich mee.

Preventie

Veel beroepsziekten zijn te voorkomen door het nemen van goede preventieve beheersmaatregelen. Deze maatregelen moeten worden genomen op basis van een goede risico-inventarisatie en evaluatie. Door het gestructureerd in kaart brengen van mogelijke knelpunten en het uitvoeren van praktische maatregelen kan de toename van het aantal beroepsziekten gestopt worden. Alleen door het kennen en onderkennen van de risico's kunnen deze aangepakt worden.

Bron: http://www.beroepsziekten.nl/content/beroepsziekten-nederland-meer-meldingen-meer-inzicht