Ma-Vr09:00-17:00
KantoorHet Witte Zand 67, 7586 GW Overdinkel
Bezoek ons op LinkedIn

Meer expertise door de opleiding Asbestdeskundige

30 March 2022by Gert Olde Hanter
Casus VG-coördinatie nieuwbouw tankenpark_foto

Hoewel het sinds 1993 in Nederland verboden is om asbest te verwerken of in voorraad te houden, staan mensen er nog steeds aan bloot. Problemen met asbest in gebouwen en installaties in Nederland zijn aan de orde van de dag. Realiseer je dat er jaarlijks plm. 1400 mensen in Nederland sterven aan de gevolgen van blootstelling aan asbest in het verleden. Denk hierbij aan ziekten als buikvlies- of borstvlieskanker, longkanker en stoflongen. Het is schrikbarend, maar dat aantal groeit nog steeds. Ook nu nog lopen mensen het risico in de toekomst asbest gerelateerde aandoeningen te krijgen omdat ze tijdens hun huidige werkzaamheden blootgesteld worden aan asbestvezels. Door bij de voorbereiding van verbouwingen, aanpassingen en sloop van gebouwen op voorhand rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van asbest kan in een later stadium veel problemen worden voorkomen.

In mijn werk als veiligheidskundige komt het thema asbest regelmatig voorbij. Vaak weten partijen niet hoe te dealen met de aanwezigheid van asbest. En vanuit die hoedanigheid leek het me interessant en belangrijk om – ook op verzoek van KLM Real Estate and Facility Contracting de opleiding Asbestdeskundige (ADK) te volgen. Hiermee heb ik een mooie verdiepingsslag gemaakt naar meer algemene en gedetailleerde kennis over asbest en de wettelijke voorschriften over het aanwezig zijn en het werken met asbest in bouwwerken, installaties en bodem. Ik heb de opleiding bij BME Opleidingen gevolgd en het examen met goed gevolg afgerond. Met mijn expertise kan ik nu mijn opdrachtgevers op Schiphol en ook andere opdrachtgevers in Nederland bijstaan over asbest gerelateerde vraagstukken.

Inhoud van de opleiding Asbestdeskundige
De opleiding schenkt aandacht aan alle wettelijke aspecten die te maken hebben met de aanwezigheid van asbest in een gebouw of installatie, de inventarisatie van mogelijk aanwezig asbest en de sanering hiervan. Diverse thema’s komen voorbij:

 • Asbestherkenning
 • Positie handhavingsfunctie in de problematiek rond asbest in bouwwerken, objecten en bodem
 • Wettelijke grondslag in kader handhaving (sloopmelding, asbestinventarisatierapport)
 • Overheidsbeleid en zelfregulering
 • Chronologische spelregels bij de asbestsanering en de rol van de verschillende “spelers”
 • Asbestcalamiteiten en de positie van de gemeente/handhaver;
 • Gemeenten en hun asbestbeleid
 • De gemeente als eigenaar van bouwwerken
 • Omgaan met de mogelijkheden en onmogelijkheden bij asbestverwijderingswerkzaamheden
 • Risicoklassen-indeling
 • Adequaat niveau asbesthandhaving
 • Certificatieschema Asbestverwijdering – “SC-530”
 • Certificatieschema Asbestinventarisatie – “SC-540”
 • Hanteren checklist periodieke beoordeling projectlocatie
 • Opstellen asbestinspectierapport
 • Demonstratie decontaminatieprocedure
 • Werking van het containment

In het informatieblad Asbest en de toolbox asbest staat nuttige informatie over. Wie hierover meer wil weten, kan altijd contact met me opnemen.

DOWNLOADS
Informatieblad
Toolbox asbest

Kantoor
Stuur ons een bericht of bel wanneer je
vragen of opmerkingen hebt.
Neem contact opSocials
https://www.arboriskmanagement.nl/wp-content/uploads/2022/03/nvvk.png
Kantoor
Stuur ons een bericht of bel wanneer je
vragen of opmerkingen hebt.
Neem contact opSocials

Copyright door Arbo Risk Management. Alle rechten voorbehouden. Design by: Creative Dutch, teksten door: Astrid Olde Olthuis.

Copyright door Arbo Risk Management. Alle rechten voorbehouden. Design by: Creative Dutch, teksten door: Astrid Olde Olthuis.